muzej 20.stoletja

natečajni projekt

Berlin

2015

 

arhitektura>


Jernej Prijon
Vid Razinger
Arne Vehovar
Nejc Vašl

krajinska arhitektura:

Urška Kranjc

Gaja Trbižan

 

projekt je nastal v okviru platforme Maja Farol

1
2
3
4
5
6
7