Obstoječa stavba je vogalna, s tlorisom v obliki črke L. Hiša ima klet, pritličje s trgovinami in tri stanovanjske etaže. Podstreha je bila neizkoriščena.
Sprememba namembnosti podstrehe je bila izvedena z minimalnimi posegi v obstoječi stavbni fond. Lesena strešna konstrukcija je ostala v celoti ohranjena in vidna v največjem možnem obsegu, kot ga dopušča funkcionalna organizacija 4-ih bivalnih enot. Ohranitev lesenih horizontalnih vezi je zahtevala organizacijo tlorisov v dveh višinskih nivojih. Osrednji deli stanovanj so kot povezovalni hodniki dvignjeni nad vezi, na nižje nivoje ob obodnih stenah se spusti preko dveh stopnic.

V streho so vgrajena nova strešna okna, posamezno ali v parih.

Objekt je pod spomeniškim varstvom, zato so bili vsi posegi izvajani po smernicah pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev.

1
2
3
4
5
6
7
8
9